PHILIPPE.FUN Tennis

TENNIS

1. Nice video's!

Best tennis shots Wimbledon 2019: https://www.youtube.com/watch?v=rYprtlO4Nt4 (inspiring what is possible)

The service in more detail 21 minutes: https://www.youtube.com/watch?v=CXgfNBnetzQ 2 swingpaths with continental grip

 

 

 

2. Hoe moet het tussen vereniging en Stichting bij veel tennisverenigingen?

Vaak is ooit een Stichting opgericht, voor een gunstige BTW regeling, of voor 'subsidie gemeente' (terwijl de Stichtingsvorm daarvoor niet noodzakelijk is, verenigingsvorm is ook genoeg, en moet je voor 7.000 euro jeugdsubsidie per jaar zoveel overlaten aan een Stichting, die op zich een zelfstandig rechstpersoon is met qua definitie geen enkele verantwoording aan de ALV van de vereniging?

Binnenkort volgt hierover het door mij aangevraagde advies van de KNLTB, omdat veel tennisverenigingen in Nederland met hetzelfde probleem moeten zitten. 22 november 2019

Voorbeeld: OTC de Warande:

- statuten tennisvereniging OTC de Warande: pdf klik:

- statuten Stichting 1 verbonden met OTC de Warande, opgericht 2012: klik pdf - gegevens:

- statuten Stichting 2 verbonden met OTC de Warande, opgericht 1987, klik pdf - gegevens:

23 november 2019: het advies van de KNLTB, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, hoe om te gaan met een aparte Stichting en Vereniging (waaarbij de Stichting vaak is opgericht voor een voordeel in het verleden dat in het heden niet meer geld)

Klik Advies KNLTB omtrent vereniging en stichting(en) bij tennisverenigingen, van de jurdische afdeling van de KNLTB

Discussiegroep op facebook, over vereniging en stichting structuur bij tennisverenigingen: https://www.facebook.com/groups/tennis.vereniging.stichting

Hier een uitleg hoe tennisvereniging Grootslag het heeft gedaan met Stichting en vereniging, openlijke uitleg op hun website: https://www.tcgrootslag.nl/Stichting_Exploitatie_Tennispark

Menu:

thuis

stikstof

schaken

- correspondentiepartijen tegen Jeroen van Gool
- correspondentieschaak algemeen

- hifi

- hond

- huis tuin

- tennis